Het huis van God heeft vele kamers

De Oecumenische Liturgiegroep De Kempen probeert op eigentijdse manier invulling te geven aan geloofsbeleving. Dit doen we op een praktische wijze, met ruimte om ervaringen uit te wisselen.

De groep bestaat uit mensen die wekelijks bij elkaar komen (m.u.v. de zomermaanden) om liturgie te vieren. Hierbij staat de algemeen christelijke beleving van ons geloof in onze tijd centraal waarbij de bijbel onze grondslag is.

De groep staat voor iedereen open: mannen en vrouwen van verschillende kerkelijke afkomst wonen onze vieringen bij.

Historie

De groep heeft haar oorsprong in de oecumenische jongerenvieringen die destijds op het Rythovius College te Eersel werden gehouden, waar de vieringen later werden voortgezet onder de naam “Oecumenische Liturgiegroep Rythovius”, bij elkaar zo’n 30 jaar.

In 2001 moest uitgezien worden naar een andere lokatie, dit is nu de Eikenburg te Eersel. Te zelfder tijd werd de naam gewijzigd in Oecumenische Liturgiegroep De Kempen.

Stuurgroep

Voor het dagelijks beleid is er een stuurgroep die bestaat uit een aantal  afvaargevaardigden van voorbereidingsgroepen. De stuurgroep wordt voorgezeten door een voorzitter die telkens voor 2 jaren wordt benoemd. De voorzitter van de stuurgroep is de aanspreekbare contactpersoon voor de Oecumenische Liturgiegroep de Kempen.

Wil je contact, kom dan gewoon sfeer en inhoud proeven op een van onze vieringen of bel Anneke Bastiaanse, onze voorzitter: tel.0497- 51 40 98.